Časopis Humanita

ČASOPIS DOBROVOĽNÍCKEHO SEKTORA

Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rozširuje vlastnou distribúciou. Objednávky prijíma redakcia. Spolu s časopisom vychádza špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých pod názvom Humanita Plus. Vydávanie časopisu Humanita ocenil aj Dušan Čaplovič v ďakovnom liste.

šéfredaktor: Maroš Silný
kontakt: tel.: 0948/016 123, e-mail: redakcia.humanita@gmail.com

 

 

Časopis Humanita  |  Časopis Humanita Plus

2023-2017
2-2023
1-2023
2-2022
1-2022
2-2021
1-2021
2-2020
1-2020
2-2019
1-2019
2-2018
1-2018
2-2017
1-2017
2023-2017
2006