Kto sme

Slovenská humanitná rada (SHR) už viac ako 30 rokov pôsobí v sociálnej oblasti a poskytuje pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí.

SHR sa v súčasnosti zameriava na oblasť poskytovania pomoci ľuďom na úteku z Ukrajiny, ktorá bola v roku 2022 zasiahnutá ruskou vojenskou inváziou. Je implementačným partnerom medzinárodných agentúr OSN (UNICEF a UNHCR), vďaka čomu boli vytvorené tzv. bezpečné miesta, Blue Doty, kde nájdu ľudia na úteku potrebnú pomoc a podporu. Jej činnosť sa zameriava aj na osoby, ktoré sú žiadateľmi o azyl na Slovensku a ľudí s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorí sa snažia na Slovensku integrovať.

SHR má udelenú akreditáciu pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre zraniteľné skupiny osôb s cudzineckým pôvodom. Pomoc sa poskytuje najmä cudzincom a cudzinkám s prechodným a dlhodobým pobytom na Slovensku, ktorí mali v minulosti poskytnutú doplnkovú ochranu, v menšej miere tiež osobám s udeleným azylom či pretrvávajúcou poskytnutou doplnkovou ochranou.

SHR vydáva časopisy Humanita, s prílohou Humanita Plus, ktorý slúži množstvu zdravotne a sociálne znevýhodneným občanom a časopis Carissimi, ktorý je jediný na Slovensku v maďarskom jazyku, určený pre osoby so zdravotným postihnutím (OZP) s materinským jazykom maďarským, ich rodiny a pre odborníkov, ktorí sa im venujú.

SHR je aktívna aj v legislatívnej oblasti – je členom poradného orgánu vlády SR (Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie), ako člen Komory mimovládnych neziskových organizácií, kde presadzuje záujmy sociálne znevýhodnených. Je  taktiež členom poradného orgánu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím a členom poradného orgánu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, kde aktívne presadzuje celkové zlepšenie osôb so zdravotným postihnutím a seniorov.

SHR je aktívnym členom Poradenského orgánu MVO Európskej agentúry pre azyl EUAA (EUAA  – European Union Agency for Asylum). Spolupráca s EUAA prebieha aj v rámci tréningov a vzdelávacích  príručiek.

PROJEKTY

Pomoc žiadateľom o azyl

Projekty sú zamerané na žiadateľov o azyl, ktorí sú umiestnení v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra krajín...

Viac...
Integrácia utečencov na Slovensku

Projekt pomáha  ľuďom s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou v integrácii na Slovensku. Naše kancelárie...

Viac...
Pomoc odídencom z Ukrajiny

Projekt je zameraný na ukrajinských ľudí, ktorí boli nútení odísť zo svojej krajiny v dôsledku vojny. V spolupráci s UNHCR a UNICEF sú...

Viac...
Pomoc osobám v zaistení

Slovenská humanitná rada spája rôzne občianske združenia a organizácie, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným...

Viac...