Štruktúra Slovenskej humanitnej rady

ÚRAD SHR:

Peter Devínsky prezident SHR
T: 02/50200516, 0918/432840
email: devinsky@shr.sk

Róbert Demovič organizačné oddelenie, Rehis
T: 02/50200515
email: shr@shr.sk

Monika Zemanovičová ekonomické oddelenie
T: 02/50200515
email: shr@shr.sk

Maroš Silný šéfredaktor mesačníka Humanita
T: 0948/016 123
email: redakcia.humanita@gmail.com

PREDSEDNÍCTVO SHR:

Peter Devínsky – prezident SHR
Jozef Borovka – člen predsedníctva
Judita Slezáková – členka predsedníctva
Bohuslava Zániová – členka predsedníctva

Martina Barboríková – náhradníčka

REVÍZNA KOMISIA SHR:

František Vojtech – predseda komisie
Eva Benžová – členka komisie
Imrich Trenčík – člen komisie