Dokumenty

Stanovy, programové vyhlásenie, výročná správa, etický kódex dobrovoľníkov, uznesenie. Všetky dokumenty na jednom mieste.

Zmluvy

11.10.2023 – Dodávka kancelárskych potrieb – dodatok č.2
 – Dodávka kancelárskych potrieb – dodatok č.2

27.2.2023 – Rámcová dohoda s Pryzmat
 – Pryzmat zmluva 2023
 – Pryzmat Príloha č.1 návrh na plnenie kritérií
 – Pryzmat Príloha č.2 Kódex Dodávateľa
 – Pryzmat – dodatok – rámcová dohoda

13.2.2023 – Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Markvel, s.r.o.
 – Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Markvel, s.r.o.

16.12.2022 – Zmluva o nájme nebytového priestoru – BYTOVÉ DRUŽSTVO KRÍŽNA
 – Zmluva o nájme nebytového priestoru – BYTOVÉ DRUŽSTVO KRÍŽNA
 – 28.4.2023 – Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru – BYTOVÉ DRUŽSTVO KRÍŽNA

14.11.2022 – Dodávka kancelárskych potrieb – Lamitec
 – Dodávka kancelárskych potrieb – Lamitec

2.11.2022 – Nákup výpočtovej techniky – Datacomp
 – Nákup výpočtovej techniky od spoločnosti Datacomp s.r.o.

7.12.2022 – Dohoda o supervízii
 – Supervízna dohoda / 2022-2023

12.4.2022 – Supervizia RIFUGIO SK 2019 AMIF
 – Supervfzia prostredníctvom certifikovan6ho supervizora

22.2.2022 – Nákup výpočtovej techniky
 – Nákup výpočotvej techniky
 – Príloha č. 1 – špecifikácia predmetu zákazky
 – 14.4.2022 – Dodatok č. 1 – ku kúpnej zmluve

1.2.2022 – Dohoda o supervízii
 – Supervízna dohoda / 2022

30.12.2021 – Poskytovanie advokátskych služieb
 – Poskytovanie advokátskych služieb

23.9.2021 –  – Dodatok číslo 1 – advokátske služby

27.7.2021 – Verejné obstarávanie nad 1000 €
 – Verejné obstarávanie nad 1000 €

24.5.2021 – Neumahr tlačiareň, s.r.o.
 – Špecifikácia predmetu zákazky propagačné materiály
 – Objednávka – propagačné materiály

7.5.2021 – Zmluva o poskytovani verejných služieb
 – O2 – poskytnutie služieb

7.5.2021 – Zmluva o poskytovani osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb
 – Orange – poskytnutie zliav

1.4.2021 – Rámcová dohoda s Pryzmat
 – Rámocová dohoda s Pryzmat
 – Príloha číslo 1

15.1.2021 –  – Rámcová zmluva – Nákup zdravotníckych pomôcok a liečiv
Príloha č. 2 Aktuálny zoznam kategorizovaných liekov
Príloha č. 3 Aktuálny zoznam kategorizovaných zdravotníckych

Správy o zbierkach

text

text

text

Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky

11.1.2019 – Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033151 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem
11.1.2019 – Prehľad vykonávania a hrubý výnos zbierky č. 000-2018-033156 podľa spôsobov jej vykonavánia si môžete pozriet kliknutím sem

Etický kódex/GDPR/Stanovy

Zobraziť súbor vo formáte pdf: GDPR

Zobraziť súbor vo formáte pdf: Stanovy Slovenskej humanitnej rady