Pomoc utečencom v integrácii

Cieľom projektov je pomôcť ľuďom s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou adaptovať sa a integrovať v slovenskej spoločnosti v takej miere, aby tu boli schopní samostatne a kvalitne žiť. Pracovníci v našich kanceláriách v Bratislave a Košiciach, ale aj terénni pracovníci po celom Slovensku, pristupujú ku každému klientovi individuálne a vnímavo. Ponúkajú odbornú pomoc vo viacerých integračných oblastiach – ako je sociálna, zdravotná, školská a pracovná integrácia. Samozrejmosťou je poskytovanie kurzov slovenského jazyka, nakoľko ovládanie slovenčiny je základom úspešnej integrácie. A netreba zabudnúť ani na pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania.

PROJEKTY

Integrácia utečencov na slovensku - RIFUGIO II

Projekt pomáha  ľuďom s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou v integrácii na Slovensku. Naše kancelárie...

Viac...
Špecializované sociálne poradenstvo na území BSK

Projekty sú zamerané na žiadateľov o azyl, ktorí sú umiestnení v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra krajín...

Viac...