Kontakt

SÍDLO
Názov organizácie: Slovenská humanitná rada
Sídlo organizácie: Budyšínska 1, 831 03 Bratislava
IČO: 17316014
DIČ: 2021185540
Registrovaný: MV SR VVS/1-900/90-7717
Transparentný účet:
IBAN SK51 7500 0000 0040 3443 8551
Email: shr@shr.sk
Tel: +421 2 5020 0500
F: +421 2 50200510
Štatutár

Štatutár: Mgr. Peter Devínsky
Email: devinsky@shr.sk

Pošlite nám e-mail