Stojíme bok po boku s komunitami, ktoré podporujeme za každých okolností
Pomáhame najzraniteľnejším
Vojna na Ukrajine
Pomôžte rodinám na úteku
Svetový deň utečencov
Dáždnikový pochod 22/6/ v Bratislave а 23/6/ v Košiciach

Vízia

Našou víziou je svet, v ktorom sa dodržiavajú humanitárne princípy a kde vládne solidarita medzi ľuďmi.

Poslanie

Naším poslaním je zlepšenie kvality života ľudí, s ktorými pracujeme a tým aj kvality života spoločnosti.

Hodnoty

Ľudskosť / Solidarita / Empatia / Neodsudzujúci postoj

PROJEKTY

Pomoc žiadateľom o azyl

Projekty sú zamerané na žiadateľov o azyl, ktorí sú umiestnení v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra krajín...

Viac...
Integrácia utečencov na Slovensku

Projekt pomáha  ľuďom s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou v integrácii na Slovensku. Naše kancelárie...

Viac...
Pomoc odídencom z Ukrajiny

Projekt je zameraný na ukrajinských ľudí, ktorí boli nútení odísť zo svojej krajiny v dôsledku vojny. V spolupráci s UNHCR a UNICEF sú...

Viac...
Pomoc osobám v zaistení

Slovenská humanitná rada spája rôzne občianske združenia a organizácie, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným...

Viac...
miest pomoci na Slovensku
0
zamestnancov
0
ľudí dostalo odbornú sociálnu pomoc
0
detí, ktorým bola poskytnutá pomoc
0

Ako môžete pomôcť?

Podrobnosti o rôznych spôsoboch darovania nájdete nižšie. Môžete prispieť jednorazovým alebo
mesačným príspevkom.

DAROVAŤ

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

Aktuality

CHCETE OD NÁS POČUŤ VIAC?

Zistite, ako meníme životy ľudí – a ako môžete pomôcť.