POMOC ODÍDENCOM Z UKRAJINY – PROJEKT V SPOLUPRÁCI S UNHCR A UNICEF

Projekt je zameraný na ľudí, ktorí boli nútení odísť v dôsledku vojny na Ukrajine zo svojej krajiny a našli si dočasné alebo trvalé útočisko na Slovensku. V spolupráci s UNHCR a UNICEF sú vytvorené tzv. bezpečné miesta – Blue Doty, kde títo ľudia nájdu potrebnú pomoc a podporu. Skladajú sa z 2 častí – Priestoru pre deti a rodiny a Informačno-poradenského centra. Sú rozmiestnené po celom Slovensku – v Bratislave, Nitre, Dunajskej Strede, Košiciach, Michalovciach a Trenčíne, Žilina (?).

Pracovníci, ale aj kolegovia v teréne, poskytujú komplexnú pomoc, ktorú odídenci z Ukrajiny môžu na Slovensku potrebovať. Zameriavajú sa predovšetkým na právnu, sociálnu, psychologickú pomoc, sprevádzajú ľudí a asistujú im pri návšteve lekára, úradov, na polícii, pomáhajú pri hľadaní ubytovania, škôl a práce a pod. V rámci psychohygieny a duševného zdravia sú dôležité aj rôzne voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti aj dospelých, kde sa ľudia s podobným osudom môžu zabaviť, porozprávať sa a nájsť si aj nových priateľov.