Osoby v zaistení – Detent

Ak sa cudzinec ocitne na území SR bez oprávnenia na vstup alebo je obmedzený na osobnej slobode, vo väčšine prípadov jeho cesta končí v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov PZ MV SR v Sečovciach a Medveďove. Ale ani v tejto ťažkej životnej situácii klientov neopúšťame a poskytujeme im pomoc aj v týchto zariadeniach. Naši kolegovia – odborníci na sociálnu, psychologickú prácu a vzdelávanie na dennej báze poskytujú pomoc priamo v obidvoch zariadeniach.

Zabezpečujeme aj veľmi nevyhnutný kontakt s najbližšími, rodinou a priateľmi. Klienti majú prístup k materiálnej pomoci, doplnkovej zdravotnej starostlivosti, hygienickému materiálu a ďalším nevyhnutným potrebám na zvládnutie ich aktuálnej ťažkej životnej situácii v zaistení.

Všetky aktivity sú financované z  Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí 2021-2027.