Podporte nás

Tlačivá pre darovanie 2 % z dane

Získajte potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa:

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Toto potvrdenie by ste mali dostať najneskôr do konca apríla nasledujúceho roka.
 2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 3. Vypíšte Vyhlásenie
 4. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:
 • IČO:                         17316014
 • Názov:                    Slovenská Humanitná Rada
 • Ulica:                       Budyšínska
 • Číslo:                       75/1
 • PSČ:                         831 03
 • Obec:                      Bratislava

Dôležité: Vyhlásenie musí obsahovať vašu vlastnoručnú podpis.

 1. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do konca apríla nasledujúceho roka na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU
 1. Vyplňte daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Podajte daňové priznanie do 31. marca (prípadne do predĺženého termínu).

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Uveďte údaje občianskeho združenia SHR:

 • IČO:                         17316014
 • Názov:                    Slovenská Humanitná Rada
 • Ulica:                       Budyšínska
 • Číslo:                       75/1
 • PSČ:                         831 03
 • Obec:                      Bratislava
 1. Získajte potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

daňové priznanie právnických osôb

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • IČO:                         17316014
 • Názov:                    Slovenská Humanitná Rada
 • Ulica:                       Budyšínska
 • Číslo:                       75/1
 • PSČ:                         831 03
 • Obec:                      Bratislava
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.