POMOC UTEČENCOM V INTEGRÁCII NA SLOVENSKU – PROJEKT RIFUGIO II

Cieľom projektu je pomôcť ľuďom s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou adaptovať sa a integrovať v slovenskej spoločnosti v takej miere, aby tu boli schopní samostatne a kvalitne žiť. Pracovníci v našich kanceláriách v Bratislave a Košiciach, ale aj terénni pracovníci po celom Slovensku, pristupujú ku každému klientovi individuálne a vnímavo. Ponúkajú odbornú pomoc vo viacerých integračných oblastiach – ako je sociálna, zdravotná, školská a pracovná integrácia. Samozrejmosťou je poskytovanie kurzov slovenského jazyka, nakoľko ovládanie slovenčiny je základom úspešnej integrácie. A netreba zabudnúť ani na pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania.

Pre klientov sú organizované aj rôzne voľnočasové aktivity na spoznávanie slovenskej kultúry a prekonávanie kultúrnej a životnej rozdielnosti. Všetky formy pomoci tvoria komplex aktivít, vďaka ktorým si títo ľudia nájdu nový domov u nás na Slovensku.