Pomoc žiadateľom o azyl v zaistení a táboroch

Žiadateľa o azyl - e.s.o.

Žiadatelia o azyl v rámci celého územia Slovenskej republiky sú podporovaní našimi aktivitami v zariadeniach...

Viac...
Osoby v zaistení - detent

Ak sa cudzinec ocitne na území SR bez oprávnenia na vstup alebo je obmedzený na osobnej slobode, vo väčšine ...

Viac...