POMOC ŽIADATEĽOM O AZYL – PROJEKTY DETENT A E.S.O.

Aktivity týchto projektov sú zamerané na žiadateľov o azyl, ktorí sú umiestnení v zariadeniach Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) v táboroch v Rohovciach, Opatovskej Novej Vsi a v Humennom a tiež na osoby z tretích krajín, ktoré sú umiestnené v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov MV SR (ďalej len ÚPZC) v Medveďove a Sečovciach.

Odborný a vyškolený personál pomáha komplexne týmto ľuďom už od prvých chvíľ na Slovensku. Keďže ide o ľudí, ktorí boli z rôznych príčin nútení odísť zo svojej krajiny, pristupuje sa k nim citlivo s ohľadom na rozličné traumy, ktoré počas cesty prežili. V zariadeniach dostávajú rôznu formu podpory a pomoci – ide najmä o psychologickú, sociálnu, právnu, materiálnu a inú odbornú pomoc, prípadne osobnú asistenciu. Realizované sú tiež mnohé voľnočasové aktivity a podporné služby. Špecifická pozornosť sa venuje potrebám zraniteľných skupín osôb.