POMOC ZDRAVOTNE A SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝM

Slovenská humanitná rada spája rôzne občianske združenia a organizácie, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným občanom s rôznymi druhmi ochorenia. Pôsobí ako informačné, metodické, koordinačné a poradenské centrum. Cieľom tejto pomoci je poskytovanie podpory ľuďom, ktorí sú na takmer „okraji“ spoločnosti a hľadajú náležitú pomoc, ktorá im chýba od štátu.

V rámci aktivít združených organizácií je poskytovaná potrebná pomoc, rôzne služby, starostlivosť a poradenská činnosť pre mnohých sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí na Slovensku. Organizujú sa rôznorodé aktivity v ich prospech, aby boli zabezpečené základné podmienky na ich kvalitný život a spokojnosť.

Slovenská humanitná rada v rámci legislatívneho procesu obhajuje a presadzuje práva zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a rozvíja partnerskú spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy.