Právne poradenstvo

Právne poradenstvo je poskytované prevažne v nasledovných oblastiach:  

 • všeobecných informácii o medzinárodnej ochrane
 • predĺženia doplnkovej ochrany
 • v pracovnej oblasti
 • nájomných zmlúv
 • získania pobytu alebo víz pre ďalších členov rodiny
 • výmena vodičského preukazu vydaného v cudzine za slovenský
 • rodinných vzťahov – výživné, úprava styku s maloletými deťmi, rozvod manželstva
 • uznania diplomu vydaného v zahraničí
 • exekúcie
 • udelenia dlhodobého pobytu
 • udelenia štátneho občianstva.

V rámci zvýšenia právneho povedomia sa uskutočňujú 2 špeciálne právne semináre ročne, minimálny okruh tém je:
• Pravá žien a deti
• Predchádzanie domácemu násiliu
• Občianske pravá
• Spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie
• Pravá utečencov, ľudské pravá – špeciálny seminár vytvorený pre miestne organy.

Klienti máju informácie a možnosť aj obrátiť sa na bezplatnú právnu pomoc – Centrum právnej pomoci, web: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/ Call centrum 0650 105 100, email: info@centrumpravnejpomoci.sk