Žiadatelia o azyl - E.S.O

Žiadatelia o azyl v rámci celého územia Slovenskej republiky sú podporovaní našimi aktivitami v zariadeniach Migračného úradu SR a to konkrétne – v záchytnom tábore v Humennom, v pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi a v pobytovom tábore v Rohovciach. V prípade, že  žiadatelia o azyl sa nachádzajú aj mimo týchto zariadení, vieme im poskytnúť adekvátnu pomoc. Kolegovia v jednotlivých utečeneckých táboroch poskytujú primárne sociálnu, psychologickú a materiálnu pomoc. Taktiež sa zameriavame na vzdelávanie, kde pravidelne zabezpečujeme výučbu slovenského jazyka. Neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít je aj realizácia voľnočasových aktivít a kultúrnych reálií. V prípade, že potrebujete právne služby, naši právnici sú vám k dispozícii na pomoc pri riešení azylových konaní vo forme poradenstva a právneho zastupovania. V rámci úzkej spolupráci s našimi kolegami z integračného projektu pomáhame klientom aj v prvých fázach integrácie pri udelení medzinárodnej ochrany. Neváhajte sa na nás v prípade potreby obrátiť!

 

Všetky aktivity sú financované z  Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí 2021-2027.