Sociálne poradenstvo

Na začiatku poradenskej práce je klient oboznámený so štruktúrou práce sociálneho pracovníka, s jeho náplňou a povahou poradenstva. Sociálny pracovník a klient za vzájomnej účasti spoluvytvárajú individuálny plán, kde budú jasne nadefinované a zaznamenané ciele poradenstva a spolupráce.

Sociálne poradenstvo je určené všetky osobám žijúcim na Slovensku, ktoré majú udelenú medzinárodnú ochranu, alebo azyl, je bezplatné a trvá vždy maximálne 1 hodinu. S našimi pracovníčkami a pracovníkmi môžete riešiť všetky otázky, s ktorými sa v priebehu pobytu na Slovensku stretnete a s ktorými si neviete rady, najčastejšie sa jedná o pomoc s 

  • vybavovaním dokladov
  • predlžovaním doplnkovej ochrany
  • komunikáciu s rôznymi inštitúciami (ako sú úrady práce, cudzinecká polícia, školy, zdravotné a sociálne poisťovni, banky aj)
  • pomoc s vyplňovaním rôznych formulárov,
  • s hľadaním nového bývaní, s kontaktovaním lekárov, hľadaním voľnočasových aktivít a zo všetkým, s čím sa každý deň stretávate.

Najintenzívnejšia pomoc z hľadiska poradenstva je potrebná a poskytuje sa projektovým tímom, predovšetkým v počiatočnom 6-mesačnom období integrácie, menej intenzívna pomoc – od 6. mesiaca do 1. roka integrácie na území SR.

Po 1. roku na Slovensku, s postupom času budú pracovníci viesť klientov k úplnej samostatnosti, to znamená, že po 1. roku klient prechádza komplexným vyhodnocovacím a rozhodovacím procesom, ktorý slúži na vyhodnotenie pokroku integrácie.

Úspešná integrácia znamená úplnú samostatnosť klienta a tomu bude zodpovedať postupne sa znižujúci počet poradenstiev, úkonov a intervencii zo strany projektového tímu

V prípade potreby sa s vami vieme tiež dohodnúť na zabezpečení asistencie a sprevádzania. V prípade záujmu o sociálne poradenstvo nás vopred telefonicky kontaktujte a naplánujeme si presný čas stretnutia.