Psychologické poradenstvo

Neviete prestať myslieť na svoje problémy a ťažké skúsenosti?
Máte problémy so spánkom?
Bojíte sa o svoju budúcnosť?
Máte problém vychádzať s ľuďmi okolo vás?
Je pre vás ťažké prispôsobiť sa novej situácii?

Poskytujeme bezpečné miesto, kde sa môžete s odborníkom porozprávať o svojich pocitoch a starostiach a o veciach, o ktorých neviete alebo si nie ste istí, ako postupovať.

​Súčasťou psychologických služieb sú aj dôverné rozhovory so psychológom, ktoré sa môžu týkať širokého okruhu záležitostí:

  • osobné, vzťahové alebo rodinné problémy a ťažkosti s výchovou detí
  • zvládanie stresu, budovanie psychickej odolnosti
  • práca na uzdravení z psychických zranení / tráum

Poradca vám nemôže diagnostikovať ani vám dať lieky, ale prostredníctvom rozhovoru vám pomôže nájsť odpovede a riešenia. Rozhovor nám môže pomôcť zbaviť sa nahromadených pocitov strachu, frustrácie, hnevu, smútku.

Konzultácie sú poskytované v slovenskom jazyku s tlmočením kultúrneho mediátora alebo prebiehajú v angličtine.

Môžu byť poskytované krátkodobo a aj dlhodobo a dĺžka jednej konzultácie je cca 60 minút.