Kurz slovenského jazyka

Kurz slovenského jazyka je jednou zo základných častí integračného projektu. Kurz prebieha prezenčne aj online formou, klienti a klientky sú rozdelení do skupín. Lektorka vie taktiež pomôcť s učením ľuďom, ktorí nevedia písať a čítať, alebo tým, ktorí už majú slovenčinu na dobrej úrovni a chcú požiadať o štátne občianstvo.

Kurz SJ sa bude realizovať v Bratislave a v Košiciach prezenčne a tiež online pre klientov, žijúcich mimo týchto miest. Kurz SJ je intenzívnym kurzom v rozsahu 2 hodiny 3 krát do týždňa v priebehu prevažne prvého pol roka. V závislosti od krajiny pôvodu a materinského jazyka klienta sa skupiny rozdelia na:
– Slovanský
– Neslovanský
alebo
– Negramotní

Lexikálne minimum základného kurzu slovenčiny obsahuje:

  • spoločenský styk (predstavovanie sa, telefonovanie, spoločenská konverzácia, súkromná korešpondencia); • úradný styk (polícia, úrady, úradná korešpondencia);
  • úlohy vyplývajúce z potrieb praktického života (nakupovanie, reštaurácia, služby, kultúrny život);
  • zdravotné problémy a návšteva lekára;
  • bývanie;
  • orientácia v meste;
  • cestovanie verejnou dopravou.

Jedna lekcia slovenského jazyka trvá 1 hodinu, každá skupina má 2 lekcie týždenne.